Om Dr Grandel

Om Dr Grandel

Ariane Grandel – en ny generation

År 1985 tog Felix Grandels son Michael, över det självständigt förvaltade företaget. Under hela sin karriär, fram till 2019 utvecklade Michael Grandel företaget till att bli ett stort imperium.

Med stor sorg för oss alla avled Michael Grandel september 2019. Det var precis ett år efter att han hade hunnit inviga sitt nya imperium, en högteknologisk anläggning med storslagen forskning, egen tillverkning på plats i den lilla staden Augsburg i Tyskland.

Företaget ägs fortfarande av familjen och drivs idag av bl a barnbarnet Ariane Grandel och är fortsatt stora tillverkare av hälso- och skönhetsprodukter. Idag är Dr. GRANDEL ett internationellt företag med dotterbolag och filialer i mer än 50 länder runt om i världen som distribuerar varumärkena Dr. GRANDEL, PHYRIS och ARABESQUE.

Filosofi

  • Dr. Grandel är ett internationellt framgångsrikt företag – och med mycket bra skäl. Vi är en framgångsrik producent av skönhetsprodukter eftersom alla anställda hos Dr. Grandel prioriterar kundernas behov högst av allt.
  • DR. GRANDEL strävar efter att säkerställa att alla våra produkter och tjänster är av högsta kvalitet.
  • DR. GRANDEL är unik och annorlunda.
  • DR. GRANDEL är helt enkelt i klass av sig själv.

Vår önskan om att alltid uppfylla våra kunders behov framgår av våra utmärkta premiumprodukter och marknadsföringstjänster, och även på det exemplariska sättet vi har organiserat hela vår logistikkedja.
Detta tillvägagångssätt påverkar allt vi gör – hur vi väljer råmaterial, vår toppmoderna produktion i linje med god tillverkningspraxis (GMP) och hur vi levererar våra produkter.

Hos Dr. Grandel är vi medvetna om att göra affärer inte är ett mål i sig utan ett sätt att tjäna människor och samhälle som helhet. Därför strävar vårt företag alltid för att bevara resurser och använda miljövänliga processer.
Samtidigt bidrar Dr. Grandel också aktivt till samhället genom kulturell och social sponsring.

Vårt fokus är på människor, och Dr. Grandels tillvägagångssätt är baserat på att alla människor – oavsett om de är våra affärspartners eller våra medarbetare – behandlas med respekt.

Dr. Grandel idag

Med cirka 230 anställda är Dr. Grandel en av nyckelaktörerna inom hälso- och skönhetsindustrin, både i hälsokostaffärer och bland kosmetikexperter.

Dessutom har Dr. Grandel produkter inom segmentet kosttillskott, varumärkena CEROLA och BONOLAT, som har en betydande marknadsandel på apotek i Tyskland.

Anläggning i Augsburg (Tyskland)

På Dr. Grandel’s anläggning i Augsburg producerars kosmetika och kosttillskott enligt de ursprungliga formlerna.  Där produceras även många av de viktigaste ingredienserna. Toppmoderna produktionsmetoder, strikta hygienregler som liknar de som vanligtvis endast finns i läkemedelsindustrin (GMP) och konstanta laboratorietester hjälper oss att garantera konstant hög kvalitet.

DR. GRANDEL har tre strategiska affärssegment:

  • Varumärkesprodukter som säljs i specialaffärer (hälsokostaffärer och apotek)
  • Professionell kosmetika (skönhetssalonger och spa)
  • Bulk verksamhet inom vitaminer och mineraler (industri och handelsföretag)

Högsta kvalitet och säkerhet

Eftersom Dr. Grandel jobbar med en kvalitetsstrategi, spelar kvalitetssäkring en framträdande roll. Det garanterar en hög kvalitetsstandard som en solid grund för att skapa långsiktigt förtroende för vårt företag och dess varumärken. Kriterierna som ligger i grunden för hur vi går till väga är de rättsliga bestämmelserna, GMP-riktlinjerna tillsammans med aspekter av DIN ISO-standarder som är relevanta och logiska för oss, och våra egna riskbedömningar och regler. Kvalitetssäkring är en del av skyddet som värnar oss mot ansvarsfordringar från någon tredje part.
Det fungerar som ett “tidigt varningssystem” som hjälper oss att i ett tidigt skede känna igen “kritiska faktorer” som kan störa presentationen av våra produkter på marknaden.

Vi är medvetna om att kvalitet måste planeras och förses och inte kan “läggas till”. Kvalitetssäkring startar därför i produktutvecklingsfasen och fortsätter som en röd tråd från varukvitto genom produktionen till klagomålsbehandling.

Detaljerade kvalitetsspecifikationer vid inköp av komponenter i kombination med regelbunden revision av våra leverantörer och tillverkare är väsentligt för oss. Vårt laboratoriums informations- och hanteringssystem (LIMS) är en integrerad del av vår logistiska kedja. Syftet med detta är att uppnå en hög kvalitetsnivå inom process- och värdekedjorna – till fördel för vårt företag och dess kunder.

Att skydda miljön och hälsan för alla användare av våra produkter och vår personal är ett företagsmål som håller samma höga nivå som allt annat vi gör. Vi gör därför allt för att organisera alla våra tillgångasätt och välja all utrustning, maskiner, installationer och material på ett sådant sätt som maximerar säkerheten för både människor och miljö.

Värdeskapande

Detaljerade kvalitetsspecifikationer vid inköp av komponenter i kombination med regelbunden revision av våra leverantörer och tillverkare är väsentligt för oss. Vårt laboratoriums informations- och hanteringssystem (LIMS) är en integrerad del av vår logistiska kedja. Syftet med detta är att uppnå en hög kvalitetsnivå inom process- och värdekedjorna – till fördel för vårt företag och dess kunder.

I linje med principen om att ”skapa värde så sent som möjligt” i processen är samordning mellan produktionen, leverantörerna och försäljningen av största vikt. De konkurrerande målen “minimikapitalåtagande” och “maximal beredskap att leverera” måste noggrant balanseras för varje produkt samtidigt som lönsamhet säkerställs.